Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Deze wet is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), die vanaf 1994 de grondslag vormde voor onvrijwillige behandeling van patiënten met een psychische stoornis. Aanleiding voor de wetswijziging was dat de Wet Bopz in de loop der tijd vele aanpassingen heeft gekend door een veranderende werkwijze in de GGZ.

In de eerste 2022-editie van AccreDidact Psychiater geven we een overzicht van de belangrijkste elementen van de Wvggz. De focus ligt op de praktische uitvoering in de dagelijkse praktijk voor behandelaren die te maken krijgen met de Wvggz, en de zaken die voor de uitvoering in de klinische praktijk het meest relevant zijn.

Na afloop van deze nascholing:

  • heeft u meer inzicht in de grondprincipes en doelstellingen van de Wvggz;
  • kent u de mogelijkheden die de Wvggz biedt wanneer onvrijwillige zorg overwogen wordt;
  • hebt u meer kennis van de rol van de verschillende actoren rond de wet;
  • kunt u de wettelijke regels omtrent de uitvoering van verplichte zorg op een juiste manier toepassen.
BACK