Hoewel de ziekte van Parkinson primair binnen het werkterrein van de neurologie valt, wordt de laatste jaren duidelijker dat een deel van de mensen met deze ziekte veel last ervaart van de mentale ontregelingen. De complexiteit van de neuropsychiatrische kant vraagt om diagnostiek en behandeling van een psychiater.

Sinds de opleidingen tot psychiater en neuroloog geheel zijn gescheiden, is de scholing in het grensvlak steeds verder onderbelicht geraakt. Belangrijke winst valt te behalen wanneer zowel de onderdiagnostiek als de onderbehandeling kunnen worden verholpen. De derde 2021-editie van AccreDidact Psychiater heeft als doel de psychiater te bekwamen in de symptomatologie, epidemiologie en pathofysiologie van de ziekte van Parkinson.Na afloop van deze nascholing:

  • bent u op de hoogte van de verschillende neuropsychiatrische aandoeningen bij patiënten met de ziekte van Parkinson en hebt u inzicht in hun multifactoriële etiologie;
  • bent u in staat om diagnostiek naar angst, slaapproblemen, depressie en psychotische verschijnselen bij parkinsonpatiënten te verrichten, en bent u op de hoogte van de differentiaaldiagnostiek van deze aandoeningen;
  • bent u op de hoogte van de afwegingen die moeten worden gemaakt bij de behandeling van angst, slaapproblemen, depressie en psychotische verschijnselen bij parkinsonpatiënten en bent u in staat om deze neuropsychiatrische stoornissen conform de richtlijn te behandelen.
BACK