Burn-out en overspanning komen veel voor. In de psychiatrische classificatiesystemen heeft de diagnose burn-out echter geen plaats. Regelmatig wordt dit beeld geclassificeerd als aanpassingsstoornis, somatisch-symptoomstoornis of licht depressieve stoornis. Daarnaast is er regelmatig sprake van burnout-klachten bij psychiatrische stoornissen, met name bij stressorgerelateerde en stemmingsstoornissen.

Met deze nascholing vergroot u uw kennis over de diagnostiek van burn-out en de differentiële diagnostiek ten opzichte van psychiatrische stoornissen. Daarnaast richt deze nascholing zich op de behandeling van burn-out(klachten) bij patienten met een stressorgerelateerde of stemmingsstoornis.

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

  • kent u de fysiologie van het stressresponssysteem;
  • kunt u een differentiële diagnose maken tussen burn-out en stressorgerelateerde of stemmingsstoornis;
  • kent u de behandeling van burn-out en kunt u bepalen welk deel daarvan u aan de huisarts kunt laten;
  • kunt u burn-outklachten bij stressorgerelateerde en stemmingsstoornissen behandelen of een dergelijke behandeling superviseren.

 

BACK